مسئله ۶۷۰

مسئله ۶۷۰

به‌‌مجرد عقد تمامى مهريه ـ چه معين شده و چه نشده باشد ـ برعهده‌‌ى مرد است، به‌‌استثناى اين‌‌كه اگر زن را پيش از عمل جنسى طلاق دهد برحسب «إنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مَنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتَمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مافَرَضْتُمْ…»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۷) تنها در اين مورد است كه فقط نصف مهريه برعهده‌‌ى مرد است ـ ولى در صورت مرگ قبل از دخول تمام مهريه به‌‌عهده‌‌ى اوست ـ و چه بهتر كه در طلاق پيش از دخول، زن اين نصف را هم نگيرد، و بهتر از آن ـ چنان‌‌كه گذشت ـ اين‌‌كه شوهر تمامى مهريه را به‌‌همسرش بپردازد كه همان‌‌گونه كه آغاز ازدواج روى مهر و صفا بود، اكنون هم كه به‌‌جدايى كشيده شده از روى مهر و صفا باشد. و در حد توان و امكان اين جدايى زناشويى علت جدايى‌‌هايى ديگر نشود، و راهى هم براى ازوداج جديد با او بماند «لعّل‌‌اللّه‌‌ يُحْدِثُ بَعْدَ ذالِك امرا» و برمبناى آياتى چون «إنمّا المؤمنون اخوة»(۴۹:۱۰) اخوت ايمانى هم، هم‌‌چنان پاى برجا باشد.