مسئله ۶۷۲

مسئله ۶۷۲

كليه‌‌ى مخارج ضرورى همسر برعهده‌‌ى شوهر است كه تا اندازه‌‌ى توانش بايستى متحمل شود، درباره‌‌ى مسكنش «أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيثُ سَكِنتُمْ مِن وُجْدِكُمْ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۶) «آن‌‌ها را مسكن دهيد همان‌‌گونه كه خود جاى گرفته‌‌ايد» كه در خانه‌‌ى خود و يا خانه‌‌ى مناسب زناشويى در حد توانتان، و اين درباره‌‌ى زنى است كه در عده‌‌ى رجعيه‌‌ى طلاق به‌‌سر مى‌‌برد، تا چه رسد به‌‌زن زندگى، اين مسكنش، و اما ساير نيازهايش:
در كريمه‌‌ى ديگرى هم كه درباره‌‌ى طلاق‌‌يافتگان است «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْموسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ متاعا بالمَعْروفِ حقا علَى المُتَّقينَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۶) هر كس به‌‌اندازه كشش و گشايشش در هر حال بايد به‌‌اين زنان هديه‌‌اى افزون از نفقه و مسكن طلاق رجعى بدهد، كه اين خود متاعى است به‌‌شايستگى و حقى است برعهده‌‌ى پرهيزكاران، در آيه‌‌اى ديگر كه آن هم درباره‌‌ى طلاق يافتگانى است كه از شما فرزندى دارند، «وَ عَلَى الْمَوْلودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بالْمعروفِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۳) «و برعهده‌‌ى پدر است روزى و پوشش آن‌‌ها به‌‌شايستگى» و در صورتى كه سكنى و پوشش و روزى طلاق يافتگان رجعى و يا بائن صاحب فرزند بر شما واجب است، آيا وظيفه‌‌ى شما نسبت به‌‌زن زندگيتان كه هم‌‌چنان در رابطه‌‌ى زناشويى با شما است چيست؟
و اين‌‌جا «رزقهنَّ» در برابر «كسوتهنَّ» و «أسكنوهنَّ» چهره‌‌اى عمومى دارد كه تمامى نيازهاى معمولى زنان را دربر دارد، كه شامل معالجه‌‌ى بيماريشان، و سفرهاى واجب و يا شايسته‌‌اى كه در زندگى زناشويى معمولى است مى‌‌باشد.