مسئله ۶۸۷

مسئله ۶۸۷

نگريستن به‌‌چهره‌‌ى زن نامحرم سه‌‌گونه است: ۱ ـ بدون شهوت و ريبه ۲ ـ با شهوت و بدون ريبه ۳ ـ با ريبه، و مقصود از ريبه شهوتى است كه از مقدمات نزديك استفاده‌‌ى جنسى است چه بوسيدن يا دست ماليدن و يا مقدمات و مؤخراتى ديگر كه همه در جمله‌‌ى بهره‌‌ى جنسى مختصر مى‌‌شوند.
نظر در دو صورت آخر به‌‌طور مسلم حرام است، و در صورت اول دليلى روشن بر حرام بودنش نيست، كه عمده‌‌ى آن‌‌ها در روايات «اُلنَّظْرةُ سَهْمٌ مِنْ سهامِ إبْليسَ» است كه نگاه كردن تيرى است از تيرهاى شيطان، و پرروشن است كه تنها نظرى تير شيطان است كه احيانا به‌‌هدف مى‌‌خورد، و نظرى كه به‌‌كلى خالى از شهوت باشد اصلاً تير شيطانى و شهوانى نيست تا احيانا به‌‌هدف بخورد.
آياتى هم كه نظر كردن را حرام كرده تنها در موردى است كه از روى شهوت يا ريبه باشد، و يا موجب دنبال كردن زن و اذيت شدن او گردد كه در حكمت حجاب آمده «ذلكَ أدْنى أنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤذَيْنَ»(سوره‌‌ى احزاب، آيه‌‌ى ۵۹) «اين ـ حجاب زنان از مردان ـ نزديك‌‌تر است به‌‌اين‌‌كه ـ به‌‌پاكى و عفت ـ شناخته شوند و مورد اذيت نباشند» و هم‌‌چنين است «ذلكَ أطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلوبِهِنَّ»(سوره‌‌ى احزاب، آيه‌‌ى ۵۳) «اين ـ حجاب و نظر نكردن به‌‌زن ـ پاك‌‌تر است براى دل‌‌هاى شما و دل‌‌هاى ايشان»
در هر صورت چون حرمت نظر برمبناى «يَغُضُّوا مِنْ أبْصارِهِمْ…»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۳۱) براى پيشگيرى از بهره‌‌هاى جنسى مقدماتى و غيره است، در صورتى حرام است كه مورد اين‌‌گونه جرياناتى باشد، و در صورتى كه اصولاً هيچ‌‌گونه احتمال و يا امكان بهره‌‌گيرى جنسى در ميان نيست اين‌‌گونه نظر كردن‌‌ها نيز حرام نيست مانند نظر كردن به‌‌زن‌‌هاى پير و فرتوت يا زنى كه اصولاً انسان از او تتقّر دارد يا رغبت ازدواج با او ندارد.