مسئله ۶۸۸

مسئله ۶۸۸

غض به‌‌معناى پوشش است، و «من ابصارهم» در مردان كه عورت‌‌هاى ديگران را كلاً ـ چه زنان و چه مردان ـ از ديدهاشان بپوشانند، و هم‌‌چنين «يَغضُضنَ من ابصارهنّ» در زنان، پوشش دو بعدى را دربر دارد، كه هم خود از اين نگريستن چشم‌‌هاشان را بپوشند كه آن را برهم نهند و هم به‌‌هر وسيله‌‌اى ديگر دست دور باش به‌‌آن‌‌ها بزنند، كه اين دو درباره‌‌ى عورت‌‌هاست، و سپس «وَلا يُبْديْنَ زينَتَهُنَّ»(سوره‌‌ى نور، آيه‌‌ى ۳۱) آشكار كردن زينت‌‌هاشان را چه اصلى و چه فرعى كلاً شامل است.