مسئله ۶۹۱

مسئله ۶۹۱

دختر و پسر اجنبيى كه هم‌‌چون فرزند خود بزرگ كرده‌‌ايد كه يا نمى‌‌دانند از فرزندان اصلى شما نيستند و يا مى‌‌دانند ولى در هر صورت هرگز تجاذب جنسى در اين‌‌ميان نيست، پسرشان مشمول «لَمْ يَظْهُروا عَلى عَوراتِ النِّساءِ» و «التابعين غير اولى الاربة من الرجال» است، و دخترشان هم برحسب آياتى مانند«وَ الْقَواعِدُ ِمنَ النِساء» هر دو در حكم محارم‌‌اند، كه نه براى اين پسر و نه براى آن دختر نسبت به‌‌زن و مرد خانه و پسران و دختران خانه هرگز جاذبه‌‌ى جنسى وجود ندارد ـ ولى در محارم اگر جاذبه‌‌ى جنسى باشد حجاب هم بر آنان واجب مى‌‌شود ـ و در عين اين‌‌كه در اين‌‌جا محرميت عرضى حاصل است در عين حال اين پسران و دختران اجنبى ازدواج با آنان هم جايز است، مانند مردان يا زنان بى‌‌شهوت.
و آيا نظر بدون شهوت به‌‌غير مواضع حساس زنان كافر، حرام است يا نه؟ دليل روشنى بر حرام بودنش نداريم، زيرا نگريستن به‌‌نامحرمان در آيه‌‌ى مربوطه‌‌اش تنها درباره‌‌ى مؤمنان است، و فقط عمل جنسى و كل ارتباطات شهوانى با زنان غيرمسلمان حرام است و بس، و ساير بهره‌‌هاى جنسى نيز ظاهرا نه تنها از اين‌‌گونه زنان بلكه از حيوانات و مانندشان نيز مشروع نيست، كه اصولاً شهوت رانى به‌‌غير وسيله‌‌ى مقرره شرعيه كه تنها همسرانتان مى‌‌باشند حرام است. زيرا در آيه‌‌ى المؤمنون «إلاّ عَلى اَزْواجِهِم»آمده كه در پى عمل جنسى هرگونه شهوت رانى با غير همسران را حرام شمرده است. «و لا تقربوا الزنا»(سوره‌‌ى اسرى، آيه‌‌ى ۳۲) نزديك شدن به‌‌زنا را ـ و نه تنها خود زنا را ـ حرام كرده بلكه مقدمات آن‌‌را نيز حرام كرده است.