مسئله ۶۹۲

مسئله ۶۹۲

اگر زن باحجاب شرعى ببيند و يا بداند مرد اجنبى به‌‌او نظر ناپاك مى‌‌كند بايستى او را نهى كند، و اگر اثر نكرد بايستى از جلوى چشم او پنهان شود و يا صورت خود را كه پوشيدنش اصولاً واجب نيست از باب نهى از منكر عملى از او بپوشاند.