مسئله ۶۹۴

مسئله ۶۹۴

چنان‌‌كه نظر ناپاك مرد به‌‌زن اجنبيه حرام است، نظر ناپاك زن هم به‌‌مرد اجنبى حرام است، و به‌‌استثناى حجاب كامل براى مردان، كه حجاب زنانه بر مردان واجب نيست اما حجاب مردانه كه نبايد غير از مواضعى كه عرفا بدون اشكال است مانند صورت، گردن، دست‌‌ها تا مچ يا قدرى بالاتر و پاها تا بالاى قدم‌‌ها و امثال اين‌‌ها، بقيه اندام مانند سينه، كمر، شكم، ران‌‌ها و بازوها را از نامحرمان بپوشانند واصولاً ملاك و معيار كلى مواضع حساس و شهوت‌‌برانگيز مى‌‌باشد كه حكمت پوشش برمبناى همين اصل استوار است با اين فرق كه در زنان تمامى اندامشان محرك و شهوت‌‌برانگيز است اما در مردان همه اندامشان اين‌‌گونه نيست، بلكه بعضا مقتضى آن است، كه پوشش همان‌‌ها كافى است.
و بالاخره هرگونه نظرى به‌‌زنانى كه بازنشسته از ازدواج نيستند، نسبت به‌‌غير صورت و دست‌‌هاشان حرام است ولى نسبت به‌‌اين دو تنها از روى شهوت حرام مى‌‌باشد و قرآن هم در جمع پوشش غير صورت و دست را واجب كرده كه در نتيجه نگريستن به‌‌جاهاى ديگر از اندام زنان كلاً حرام است، و نه تنها اندامشان كه اصولاً ديدن چهره‌‌ى شهوت‌‌انگيز لباس‌‌هاى شهوت‌‌انگيز و محرك و اطوار در رفتار و يا سخنانشان نيز حرام است، چنان‌‌كه نسبت به‌‌زنان پيامبر بزرگوار است كه در سخن نرمش نبايد داشته باشند كه بيماردلان نسبت به‌‌آنان طمع كنند.