مسئله ۶۹۹

مسئله ۶۹۹

تنها در سه مورد طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس جايز است: ۱ ـ شوهر پس از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد ۲ ـ نزديكى كرده و بداند آبستن است ۳ ـ به‌‌علت مسافرت يا زندانى بودنش و يا هر جهت ديگر، كه اگر مسافر هم نيست، نمى‌‌تواند چنان اطلاعى پيدا كند طلاقش درست است، و اگر در مسافرت است و مى‌‌تواند مطلع شود طلاقش بدون اطلاع از حالت پاكى زن درست نيست، مگر در صورتى كه در حال طهارت اتفاق افتاده باشد.
و بالاخره تا ممكن است از حال زن مطلع شود نمى‌‌تواند ندانسته او را طلاق دهد، و تنها طلاقش در حال حيض و نفاس در صورتى درست است كه هيچ وسيله‌‌اى براى اطلاع از حالش در دست نباشد و طلاق هم ضرورت پيدا كرده باشد، كه اگر ضرورى نباشد بايد تا اندازه‌‌اى صبر كند كه مطمئن شود زن در حالت پاكى است.