مسئله ۷۱۳

مسئله ۷۱۳

رجوع داراى دو بعد قلبى و عملى است، كه قلبيش نيت برگشت پس از طلاق است به‌‌زندگى گذشته، و عمليش انجام كارى است كه انسان با زنش انجام مى‌‌دهد كه نظر از روى شهوت و لمس كردن و بوسيدن تا چه رسد به‌‌كارهايى ديگر، و اين‌‌جا برخلاف عقد بايستى بر اين رجوع دو شاهد عادل بگيرد، كه چون به‌‌هنگام رجوع نوعا امكان‌‌پذير نيست، بايستى پس يا پيش از رجوع به‌‌دو شاهد عادل رجوعش را گزارش دهد كه «وَ أشهدوا ذَوِى عدلٍ مِنْكُمْ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۲) هر دوى طلاق و رجوع را دربر دارد، بلكه «أشْهِدُوا» به‌‌رجوع نزديك‌‌تر از طلاق است*.