مسئله ۷۳۹

مسئله ۷۳۹

زنازادگان هم‌‌چون حلال‌‌زادگان از پدران و مادرانشان و از ديگر خويشاوندانشان ارث مى‌‌برند، چنان‌‌كه به‌‌آن‌‌ها نيز ارث مى‌‌دهند، زيرا «أوْلادِكُمْ» آنان رانيز مانند ديگران زير پوشش خود مى‌‌گيرد، و «ألْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَ لِلْعاهِرِ الْحَجَرُ»كه فرزند مال شوهر زن است و براى زناكار سنگ است، موردش تنها جايى است كه معلوم نباشد كه اين فرزند از زنا و يا از حلال است، ولى چنان‌‌چه فرزندى بوجود آمد كه معلوم است اين فرزند حرام‌‌زاده از كى است، و يا اين‌‌كه نطفه‌‌ى مرد به‌‌وسيله‌‌اى حرام داخل رحم زنى ديگر شده، اين‌‌جا هم مانند فرزند حلال و فرزند شبهه است كه هم ارث مى‌‌برد و هم ارث مى‌‌دهد.
و بالاخره فرزندى كه معلوم باشد پدر و مادرش كيست، ميان او و پدر و مادرش هم ارث ثابت است، چه فرزند شبهه باشد يا زنا و يا نطفه به‌‌وسيله‌‌ى تزريق داخل رحم زنى ديگر شده و يا هر وسيله‌‌ى حرام ديگر در باردارى زن. و آيا زنازاده‌‌اى كه احيانابا ايمان‌‌تر از ديگران است، به‌‌جرم پدر ملعونش كه زنا كرده بايد از ارث محروم باشد!؟