مسئله ۷۴۱

مسئله ۷۴۱

برمبناى آيه‌‌ى «وَألُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فى كَتابِ اللّه‌‌»(سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۷۵) اگر يك دختر تنها دارى نصف تمامى مالت را به‌‌حساب مقرر ارثى مى‌‌برد، بقيه مال را هم به‌‌حساب نزديك‌‌تر بودنش مى‌‌برد، و ديگران را كه از او دورترند حقى در اين نصف دوم نيست، و اگر زن يا شوهرى هم در كار باشد پس از جدا كردن سهم اينان بقيه‌‌ى اين نصف به‌‌نسبت سهم‌‌الارث هريك ميانشان تقسيم مى‌‌شود، كه در صورت وحدتش ـ چنان‌‌كه اشاره شد ـ نصف باقيمانده هم در اختصاص دختر است كه در نتيجه كل ماترك مال اوست ، و برخلاف فتواى اهل تسنن «عصبه» را هرگز سهمى از آن نيست.