مسئله ۷۴۷

مسئله ۷۴۷

مال ميراثى كلاً مشمول خمس است، چنان‌‌كه تمامى هدايا و صدقات مشمول خمس هستند، بلكه اين‌‌ها مهم‌‌ترين نمونه‌‌ى «ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌‌ءٍ»مى‌‌باشند زيرا اكثرا مجانى به‌‌دست آمده‌‌اند.
اين‌‌ها مواردى از اختلاف نظر ما با ساير فقيهان است و ظاهرا در بقيه مسائل ارث چندان اختلافى نداريم.