مسئله ۷۶۳

مسئله ۷۶۳

تبديل وصيتى كه با شرايطش انجام گرفته حرام است و هرگز گذرا و نافذ نيست كه «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُ فَإنَّما إثْمُهُ عَلَى الَّذينُ يُبَدِّلُونِهُ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۱) «پس هر كس آن را تبديل كند ـ پس از آن‌‌كه شنيدش ـ تنها گناهش برعهده‌‌ى كسانى است كه تبديلش مى‌‌كنند» آيه‌‌ى شريفه مربوط به‌‌وصيت‌‌هاى صحيح و شرعى است نه وصيت‌‌هاى جاهلانه و مغرضانه و خلاف شرع.