مسئله ۸۰۷

مسئله ۸۰۷

سر حيوان را بايد با وسيله برنده‌‌اى بريد، كه اگر برش نداشته باشد و با ضربت شديد كلاً قطع شود ظاهرا اين كار حرام است زيرا باعث اذيّت و آزار حيوان است ولى اگر شرائط ديگرش مانند رو به‌‌قبله بودن و ـ بسم‌‌اللّه‌‌ گفتن ـ رعايت شده باشد گوشتش حلال مى‌‌باشد.