مسئله ۸۱۹

مسئله ۸۱۹

هر چيزى كه براى بهداشت انسان زيان آور است و يا زيانش بيش از سودش مى‌‌باشد، برمبناى كريمه‌‌ى «وَ إثْمُهُما أكبرُ مِنْ نَفْعِهِما» كه درباره‌‌ى شراب و قمار است حرام است، و اين خود قاعده‌‌اى است كلّى و عمومى كه هرچه زيانش بيش از سودش باشد حرام است، به‌‌خصوص در صورتى كه براى عقل هم زيان‌‌بار باشد هم‌‌چون شراب و مانندش.
و خوردن خاك به‌‌هر صورتش به‌‌جهت خبيث بودنش خصوصا كه زيان‌‌بار هم هست حرام است به‌‌جز اندكى از تربت قبر حضرت سيدالشهدا عليه‌‌السلام كه براى تبرك و شفا به‌‌كار برده مى‌‌شود نه تنها حرام نيست بلكه داراى فضيلت‌‌بسيارى هم هست، ولى خاك‌‌هايى ديگر در صورتى كه بى‌‌ضرر باشند و از خبائث و پليدى‌‌ها براى خوردن نباشند، مانند گل معروف به‌‌گل ارمنى خصوصا براى درمان حرام نيست.