مسئله ۸۲۵

مسئله ۸۲۵

آب انگور و خرماى ثلثان نشده ـ اگر مست‌‌كننده نباشد ـ حلال و پاك است* زيرا آيه‌‌ى «وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخيلِ وَ الأعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرا وَ رِزْقا حَسَنا…» (سوره‌‌ى نحل، آيه‌‌ى ۶۷) غير مسكر را كلاً به‌‌عنوان «رزقا حسنا» ياد كرده كه تمامى فراورده‌‌هاى انگورى و خرمايى غير مسكر را در بردارد.
آرى «تتخذون» تمامى فراورده‌‌هاى انگور و خرما را به‌‌دو بخش «سكرا»: مستى آور، و «رزقا حسنا»: روزى‌‌اى نيكو، به‌‌ميان آورده، كه در كل غير مسكرات از اين دو را حلال و نيكو دانسته است و ذيل آيه «انّ فى ذلك لآية لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» اين حكم دوگانه را آيتى ربانى براى عقل مندان خوانده، كه حرمت مست كننده: «سكرا» و حلّيت «رزقاحسنا» علاوه بر شرع مقدس هر دو مقتضاى عقل نيز هست.
و آيا مى‌‌شود گفت كه رزق نيكو نجس يا حرام است؟ با آن‌‌كه «تتخذون» تمامى فراورده‌‌هاى خرمايى و انگورى را در بردارد كه بخشى از آن‌‌ها «سكر» و مست‌‌كننده است و بقيه‌‌ى آن‌‌ها «رزقا حسنا» است و ديگر هيچ، روى اين اصل شهرت ميان فقهايى بر حرمت، و يا عده‌‌اى كه قائل به‌‌نجاست آن‌‌ها نيز هستند هر دو گروه متأسفانه برخلاف نص قرآن کريم فرمايش فرموده‌‌اند! و رواياتى هم كه يك‌‌سوم آب انگور را براى شيطان و دو سوم باقى‌‌مانده‌‌اش را براى ديگران مقرر كرده، يا محمول بر ثلثان‌‌نشده‌‌ى مست‌‌كننده است و يا خود از روايات شيطانى است كه برخلاف قرآن است، وانگهى اگر يك سومش براى مكلفان حرام است چرا براى شيطان مقرر شده كه مانند ساير مكلفان مكلف است!!!