مسئله ۸۳۳

مسئله ۸۳۳

در شرع اقدس الهى هيچ نذرى درست نيست مگر اين‌‌كه براى خدا باشد كه فعل يا ترك چيزى را براى خدا برعهده‌‌ى خود نهد، و بايد به‌‌لفظى يا نيتى صريح به‌‌هر زبانى و هر حال عاقلانه‌‌اى كه باشد انجام گيرد، مثلاً به‌‌فارسى بگويد: «براى خدا بر من است كه چنان كنم و يا فلان مقدار پول به‌‌فلان مصرف خداپسند رسانم.» چه در اين قرارداد شرطى هم بكند كه مثلاً اگر خدا مرا شفا داد و يا بدون شرط.