مسئله ۸۶۴

مسئله ۸۶۴

امر به‌‌معروف و نهى از منكر بر امت اسلامى واجب كفايى است بدين معنى كه «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَّةٌ…» (سوره‌‌ى آل عمران، آيه‌‌ى ۱۰۴) گروهى از همگى شما مؤمنان بايستى آماده باشند كه هندسه‌‌ى دعوت الهى را در سه ضلع «يدعون الى‌‌الخير ـ و يامرون بالمعروف ـ و ينهون عن المنكر» تأسيس كرده و كاخ رفيع هرگونه خير و سعادت را براى امت اسلامى بنا كنند.
روى اين اصل هر واجبى كه در ميان امت اسلامى ترك شود و هر حرامى كه عملى گردد همگى امت اسلامى در برابر اين ترك و فعل مسئولند مگر كسانى كه در حدود امكان و توانشان امر و نهى كرده‌‌اند، و تبلور گروه پاسداران اسلام برعهده‌‌ى همگى امت اسلام است، و اگر كسانى از شايستگان وظيفه‌‌ى امر و نهى را در حدود توان و امكانشان انجام دادند و اثر مطلوب حاصل نشد، اين‌‌ها موظفند گروه ساكت را كه صلاحيت امر و نهى دارند به‌‌هم‌‌آهنگى با خود وادارند، و اگر اين هم‌‌آهنگى صالحان نيز كارآيى آنچنانى را نداشت، واجب است هر دو گروه كه اكنون يك گروه فعال شده‌‌اند، ديگران را با رعايت شايسته‌‌تر، وادار كنند كه شرائط صلاحيت امر و نهى را در خود به‌‌وجود آورند، تا جمعا گروهى فعال و كاربر به‌‌اين فريضه مهمه‌‌ى إلهيه مشغول شوند تا سيه‌‌روى شود آن‌‌كه در او غش باشد!