مسئله ۸۷۴

مسئله ۸۷۴

گناه دروغ هرگز ويژه‌‌ى سخن دروغ نيست كه كارى دروغ و نوشته‌‌اى دروغ و سكوتى دروغين و هرگونه نمايشى كه حقايق را وارونه جلوه دهد نيز دروغ و گناه است، و اگر هم چيزى به‌‌گزاف بنويسى، و يا امضا يا تصديق نوشته‌‌اى دروغين را بكنى، و يا با اشاره يا عملى چيزى را برخلاف واقع نمايش دهى، يا در برابرش سكوت كنى همه‌‌ى اين‌‌ها دروغ است، و گناه دروغ هم ـ چنان‌‌كه گذشت ـ برحسب ابعاد و محتوايش نيز داراى مراحلى است و نه آن‌‌كه همه‌‌ى دروغ‌‌ها با يك چوب رانده شوند.