مسئله ۸۷۶

مسئله ۸۷۶

دروغ در زمينه‌‌ى اصلاح ذات‌‌البين ضرورتى است اخلاقى كه مؤمن بايستى به‌‌هر وسيله‌‌اى كه در امكانش هست اختلاف فى مابين را برطرف كند كه «فَاتَّقُوا اللّه‌‌ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ» (سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۱) و «إنَّما الْمؤمنونَ إخْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أخَوَيْكُمْ» (سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۰) اصلاح ذات البين را از واجبات اجتماعى مقرر كرده، و اين‌‌جا دروغى كه فسادى ندارد و يا فسادش كم‌‌تر از اصلاح است، و يا تنها مصلح است اين دروغ‌‌ها واجب است، چنان‌‌كه در رواياتى بدين معنى تصريح شده است *.