مسئله ۸۹۸

مسئله ۸۹۸

اين افشاگرى‌‌هايى كه در زمينه‌‌هاى ياد شده جايز يا واجب است تنها در صورتى است كه افشاگر چنان اهليتى را داشته باشد، كه خود شرعمدارى قرآنى، عالم و آگاه باشد، و يا مؤمنى روشندل و شايسته، و نه هركس و ناكسى حق چنان افشاگرى را داشته باشد و مجتمع اسلامى را دچار هرج و مرج و نابه‌‌سامانى كند، مانند نابه‌‌خردانى كه به‌‌خيال انقلابى بودنشان بى‌‌حساب و كتاب آبرو و حيثيت مردم را پايمال كرده «وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُحْسِنُونْ صُنعا»(سوره‌‌ى كهف، آيه‌‌ى ۱۰۴)، «گمان مى‌‌كنند كه كارى پسنديده ـ و افشاگرى انقلابى ـ كرده‌‌اند» كه جو غيبت و تهمت را بر جو سالم و شايسته‌‌ى اسلامى چيره ساخته ايجاد ناامنى و بى‌‌آبرويى مى‌‌كنند كه اين خود افساد فى‌‌الارض و شايسته‌‌ى پى‌‌گيرى است.