مسئله ۹۰۵

مسئله ۹۰۵

كسانى هستند كه با گفتن «ان‌‌شاءاللّه‌‌ غيبتش نيست» مى‌‌خواهند غيبت حرام را حلال كنند، و يا چه بدتر و ناهنجارتر كه كسى را واجب‌‌الغيبه حساب كرده نه تنها غيبتش را حلال بلكه واجب هم بكنند، و پناه بر خدا از اين‌‌گونه انحرافات و گمراهى‌‌ها كه با خيالاتى واهى اين چنين حرام خدا را حلال كنند.