مسئله ۹۱۴

مسئله ۹۱۴

چنان‌‌كه غيبت كردن اشخاص حرام است غيبت دست جمعى آنان نيز حرام و بلكه به‌‌مراتب بدتر است كه مثلاً بگويى اهالى فلان شهر يا ده يا محله چنانند، و يا چند نفر يا يك نفر در ميان اين جمع چنانند، كه اين‌‌جا همگى آن‌‌ها مورد غيبت، تهمت و سوءظن قرار مى‌‌گيرند، يا بگويد يك زن درفلان كوچه فاسد است كه تمامى زن‌‌هاى آن كوچه مورد سوءظن قرار مى‌‌گيرند واين از گناهانى بسيار عظيم است.