مسئله ۹۱۵

مسئله ۹۱۵

اذيت كردن هر مسلمانى حرام است، مگر اين‌‌كه برابر اذيت خود او باشد كه در اين صورت هم در زمينه‌‌ى مصلحت بايد از او چشم‌‌پوشى شود و آياتى مانند «إدْفَعْ بِالَّتى هِىَ أحْسَنُ السَّيِّئَةَ…» (سوره‌‌ى مؤمنون، آيه‌‌ى ۹۶) بر اين حقيقت گواه است كه با نيكوترين برخورد بايد بدى را زدود.