مسئله ۹۲۴

مسئله ۹۲۴

روى اين اصل قمار به‌‌تمامى اقسامش حرام است، چه با آلت ويژه‌‌اش يا غير آلت ويژه‌‌ى قمار چه برد و باختى مالى دربين باشد و يا بدون برد و باخت كه همه‌‌ى اين‌‌ها در قمار بودن كه لهو است از نظر اصل گناه بودن همانندند، گرچه مراتب شدت و ضعف گناهشان متفاوت است‌‌كه آن‌‌جا كه بر دو باخت مالى هم دركار باشد گناهش دو بعدى است.
و در خبر است از اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام در تفسير «مَيْسِرْ» كه «كُلُّماالهى عَنْ ذِكْرِاللّه‌‌ فَهُوَ الْمَيْسِرُ»، «هرچه از ياد خدا غافل كند همان ميسر است» كه مقصود انحراف و انصراف از ياد خداست كه دل را مرده و پژمرده كند و ياد خدا را از دل براند.