پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۹۳

در مسح سر و پاها هرگز شرط نيست كه صدق شستن نكند، كه مسح در تمامى پى‌‌آمدهايش واجب و كافى است، چه فقط نم دهد و يا تر كند، و يا به‌‌قدرى باقى‌‌مانده‌‌ى آب وضو در دست‌‌ها زياد باشد كه صدق شستن نمايد زيرا هدف مسح كردن است گرچه شستن هم در اين ميان بدون قصد به‌‌ميان آيد.
آرى! اگر بدون مسح، سر يا پاها را بشويد گرچه تريش كم‌‌تر از ترى مسح باشد باطل است زيرا تنها تكليف پس از شستن صورت و دست‌‌ها، مسح سر و پاها است، و نه شستن آن‌‌ها.
و اين سخن از فقهاى سنى كه اگر شستى مسحى با زيادى كرده‌‌اى و زياده بر تكليف اشكالى ندارد، اين نيز حرفى زيادى و مردود است، زيرا كم‌‌كردن و يا زياد كردن بر دستور خداى تعالى حرام است، وانگهى هر شستنى مسح نيست چنان كه هر مسحى هم شستن نيست، و اين‌‌جا تكليف تنها مسح است گرچه صدق شستن هم بكند، و نه شستن*.

دیدگاه‌ خود را بنویسید