مسئله ۹۳۳

مسئله ۹۳۳

«لهوالحديث» و يا هرگونه لهوى كه در آياتى چند تحريم شده است به‌‌طور كلى سخن و يا كارى را دربر مى‌‌گيرد كه داراى اين دوگونه انحراف و يا يكى از آن‌‌ها باشد مثلاً در آيه‌‌ى (۶) لقمان كه «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللّه‌‌ بِغَيْرِ عِلْمِ وَ يَتَّخِذَها هُزُوا» (سوره‌‌ى لقمان، آيه‌‌ى۶)، «بعضى از مردم لهو را طالب و خريدارند تا اين‌‌كه (مردم را) از راه خدا گمراه كنند «بِغَيرِعِلْمٍ» يعنى به‌‌سبب نادانى و جهالتشان (و همين‌‌ها كسانى هستند كه) راه خدا را به‌‌مسخره و (شوخى) مى‌‌گيرند» كه اين‌‌جا آن‌‌چه محور اصلى گناه مى‌‌باشد «لهوالحديث» و گمراه كردن و گمراه شدن و سبك گرفتن راه خداست كه مثلاً به‌‌قصه‌‌هاى پوچ و پوك دلداده و در نتيجه از دلبستگى به‌‌سخنان حق دور شود.