مسئله ۹۳۷

مسئله ۹۳۷

گاهى هم خوانندگى به‌‌عكس است كه صدا به‌‌خودى خود لهو نيست ولى مطلبى را كه مى‌‌خواند لهو است و اين‌‌جا به‌‌حساب لهو بودن معنى حرام است، مانند صداى ناپسندى كه به‌‌خودى خود لهو نيست ولى چيزى را كه مى‌‌خواند از نظر معنى لهو است، و بالاخره هر جايى لهوى پيش آيد كه از نظر موسيقى و يا آواز و يا رقص و يا هر چيز بى‌‌معنى و منحرف‌‌كننده‌‌اى باشد، در چنان مواردى حرام است.