مسئله ۹۴۲

مسئله ۹۴۲

كمك كردن به‌‌ظالمان در ظلمشان نيز از گناهانى است كه برحسب شدت و ضعف ظلمشان هم‌‌آهنگ با ظلم محسوب است و «لا تَعاوَنوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۲) نصى است روشن بر اين حكم، چنان‌‌كه آيه‌‌ى «…مَنْ يشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفلٌ مِنْها…» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۸۵) «… هركس ميانجيگرى بد و ناپسندى كند بخشى از آن براى اوست…» كه هرگونه دخالتى را در ظلم و هر گناه ديگرى ممنوع اعلام كرده، و عاملش را هم‌‌آهنگ و شريك گنهكار معرفى فرموده است، و روى اين اصل فروختن چيزى حلال به‌‌كسى كه آن را تبديل به‌‌حرام و يا مصرف حرام مى‌‌كند كلاً حرامست اعم از اين‌‌كه در مقدمه‌‌ى حرام يا خود حرام و يا بدتر در هر دو كمك كنى.