مسئله ۹۴۷

مسئله ۹۴۷

خنثى كردن اثر سحر در صورت امكان واجب است و بهترين وسيله‌‌اش برحسب حديثى خواندن صد آيه از قرآن کريماست، و برمبناى «ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إنَّ اللّه‌‌ سَيُبْطِلُهُ» (سوره‌‌ى يونس، آيه‌‌ى ۸۱) آنچه راكه آورديد سحر است و حتما خداى متعال زود آن را باطل و نابود مى‌‌سازد، كه درباره‌‌ى ساحران فرعون است، اما درزمان ماكه بالاترين سحرها يقينا از سحر ساحران فرعونى بسى كوچك‌‌تر است و اعجاز عصاى موسى عليه‌‌السلامكه به‌‌مراتب از اعجاز قرآن کريم بسى كم‌‌تر است ـ بنابراين قران كريم به‌‌طور صد درصد قادر است هر سحرى را از هر ساحرى باطل كند، چنان‌‌كه بارها هم تجربه شده است، و در صورتى خواندن يك‌‌صد آيه از قرآن هر سحرى و جادويى را باطل مى‌‌كند كه از روى ايمان و عقيده باشد، و نيز پس از هفت بار «يااللّه‌‌» گفتن حاجت خود را با اخلاص از حضرت اقدس الهى درخواست نمودن.