مسئله ۹۴۸

مسئله ۹۴۸

فحش و ناسزاگويى به‌‌مؤمن حرام است كه اولاً اذيت است، وانگهى نسبت دادن چيزى به‌‌دروغ مى‌‌باشد، و نيز موجب دشمنى و بغض است، بلكه فحش دادن حتى به‌‌مشركان هم به‌‌ويژه اگر موجب شود كه آن‌‌ها نيز به‌‌خدا و مقدسات اسلامى ناسزا گويند حرام است كه «وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه‌‌ فَيَسُبُّوا اللّه‌‌ عَدْوا بِغَيْرِ عِلْمٍ» (سوره‌‌ى انعام، آيه‌‌ى ۱۰۸) «كسانى را كه به‌‌جز خدا را مى‌‌پرستند فحش ندهيد كه آن‌‌ها نيز به‌‌خدا از روى جهالت فحش مى‌‌دهند». آرى فحش و ناسزا، و نه تبليغاتى راستين عليه كژى‌‌ها كه هر چه بيشتر و بهتر واجب است.