مسئله ۹۴۹

مسئله ۹۴۹

اگر مؤمنى به‌‌مؤمن ديگر فحش داد پاسخش به‌‌فحش حرام است گرچه آن كه آغاز كرده گنهكارتر است چنان‌‌كه از حضرت رضا عليه‌‌السلام است درباره‌‌ى دو نفر كه به‌‌هم فحش مى‌‌دادند فرمود: آغازكننده ظالم‌‌تر است، كه در نتيجه پاسخ‌‌دهنده نيز ظالم است.