مسئله ۹۵۱

مسئله ۹۵۱

از جمله مواردى كه قطعا مزد گرفتن حرام است انجام وظايفى است كه ولى يتيم نسبت به‌‌اصلاح كارهاى او دارد، البته در صورتى كه كارهايى باشد كه معمولاً براى انجام آن‌‌ها كارگرى استخدام نمى‌‌شود، و آيه‌‌ى (۶) سوره‌‌ى نساء نصى است قوى بر اين حكم كه «وَ مَنْ كانَ غَنِيّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيرا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»: ولىِّ يتيم اگر بى نياز باشد واجب است از گرفتن مزدى در برابر انجام ولايتش خوددارى كند، و اگر نيازمند است به‌‌اندازه‌‌ى ضرورت چيزى بردارد كه قابل تحمل مال يتيم باشد، و مى‌‌بينيم كه درباره‌‌ى يتيم از لحاظ اين‌‌كه سرپرستش را از دست داده توانگران به‌‌طور مجانى و ناتوانان با گرفتن اندازه‌‌ى ضرورت بايستى ولايت خود را نسبت به‌‌يتيم انجام دهند *، مگر در صورت دسترسى به‌‌اشخاصى بى نياز، كه اين‌‌جا نيازمند هم حق ولايتِ با مزد را ندارد.