مسئله ۹۵۶

مسئله ۹۵۶

رشوه گرفتن و هم‌‌چنين رشوه دادن در حكم از محرمات بسيار بزرگ است، مگر در زمينه‌‌اى كه به‌‌وسيله‌‌ى رشوه‌‌اى حكم شرعى شايسته‌‌اى را صادر كند گرچه چنان حاكمى فاسق است و حق حكم دادن را ندارد، ولى براى گرفتن حق مسلم اين رشوه دادنش هم حرام نيست گرچه در هر صورت گرفتنش حرام است. زيرا در آيات مخصوصش «لِتَأكُلُو فَريقا مِنْ أمْوَالِ النّاسِ بِالإثْمِ» آمده كه با رشوه‌‌ات مفت‌‌خوارى كنى، و رشوه هم در انحصار پرداختن مال نيست، كه ساير كارهايى هم كه حاكم شرع را سربلند و خوشحال كند در راستاى حكمش، خود رشوه‌‌اى معنوى و حرام است.