مسئله ۹۶۰

مسئله ۹۶۰

هر مست‌‌كننده‌‌اى ساختن و خوردن و خوراندن و خريدن و فروختن و تمامى نقل و انتقال‌‌هايش كه بر محور اين‌‌گونه مصرف‌‌ها است حرام است، مثلاً اجاره دادن و اجاره كردن خودرو و يا مغازه براى شراب و عرق و هر مست‌‌كننده يا حرام ديگرى حرام است.