مسئله ۹۷۹

مسئله ۹۷۹

تنها نسبت به‌‌جان و مال و احتراماتى كه حق مؤمن است جاى جبران است كه «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۹۴) و نه آن‌‌كه اين پاسخگويى با اصل حكم خدا هم منافات داشته باشد، و اگر كسى شما را در عقيده‌‌اى گمراه كرد شما نمى‌‌توانى او را به‌‌همان اندازه يا كم‌‌تر گمراه كنى، و به‌‌طور كلى تمامى نفى و اثبات‌‌هاى مسلمان بايد براى دفع فساد و ايجاد صلاح و اصلح باشد.