مسئله ۹۸۵

مسئله ۹۸۵

اگر شخصى مردى را ديد كه با زن او مشغول عمل جنسى است و هم‌‌چنين اگر زنى شوهرش را ديد كه با زنى اجنبى چنان مى‌‌كند، در هر صورت دفاع و نهى از فحشا واجب است، و برخلاف آن‌‌چه گفته مى‌‌شود كشتن طرف هرگز جايز نيست، بلكه حرام است، مگر اين‌‌كه در اثر دفاعتان ناخواسته كشته شود.
و در كل دفاع از حقوق اسلامى به‌‌ويژه حقوق اجتماعى تا حد امكان بر مسلمان واجب است. چه از نظر عقيدتى، سياسى، اخلاقى، اقتصادى و چه هر حقى كه اسلام براى مسلمانان مقرر داشته است.