مسئله ۹۹۳

مسئله ۹۹۳

چنان‌‌كه علم بدون شهادت ـ در تخلفات جنسى ـ موجب هيچ حدى نيست، اقرار هم‌‌چنان است گرچه مورد شهادت ـ برخلاف فتواى فقيهان ـ عليه والدين باشد، چنان‌‌كه آيات شهادت عموما و خصوصا اين‌‌گونه شهادت را واجب مى‌‌دانند، مانند «كُونُوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ للّه‌‌ وَلَوْ عَلى أنْفُسِكُمْ أوِ الْوالِدَيْنِ وَ الأقْربينَ» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۱۳۵) كه والدين را مورد نص قرار داده و مانند ديگر شهادت‌‌ها آن را به‌‌جا و واجب مى‌‌داند.