مسئله ۹۹۵

مسئله ۹۹۵

ديه‌‌ى اعضاى هريك از مرد و زن هم نسبت به‌‌خون بهاى خود آنان است، بنابراين ـ برخلاف آن‌‌چه ساير فقيهان گفته‌‌اند ـ ديه‌‌ى چهار انگشت زن كم‌‌تر از سه انگشتش و برابر با دو انگشتش است اين رقم نظرات برخلاف «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» (سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۴۵) است كه جراحات هر يك از مرد و زن را نسبت به‌‌خودش مقرر داشته، علاوه براين‌‌كه اين خود برخلاف عقل است كه خون بهاى چهار انگشت كم‌‌تر از سه انگشت و برابر دو انگشت باشد!!