شفاعت

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
شفاعت روضه‌خوان‌ها

شفاعت روضه‌خوان‌ها

ما به چه اعتماد داریم؟ به شفاعت ؟ شفاعتی که روضه‌خوان‌‏ها برای ما درست کردند که یک قطره اشک بریزید و تمام. این مزخرفات چیست برای مردم می‏‌گویید؟
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۲۱۶: آویختن مسیح به صلیب

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۲۲۵: ذنب و استغفار پیامبر«ص»

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۳۳۱: حیات برزخی

[…]