پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

عقل

جلسه ۴۳۷: روح

تفسیر ذات در قرآن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». چند مرکز از برای روح و یا به تعبیری دیگر نفس انسانی انسان است. یک مرکز که مرکز زیربنا است که فطرت است که آن را بحث کردیم و دو مرکز قبل از صدر …

جلسه ۴۳۷: روح ادامه »

جلسه ۴۳۶: روح

تفسیر و شرح معنای لُب در قرآن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». لبّ بحث امروز ما به توفیق الهی راجع به لُب خواهد بود. ترجمه فارسی لب مغز است و مغز نسبت به شیئی می‌گویند که پوستی دارد و مغزی دارد. پوست آن …

جلسه ۴۳۶: روح ادامه »

جلسه ۴۳۵: روح

تفسیر نفس و عقل و روح «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ». نفس در معنا و بُعد سومش که جزء غیر مرئیه انسان است موصوف به اوصافی است، اوصاف خیر و اوصاف شر. البتّه تکرار نمی‌کنم، بلکه اشاره می‌کنم که نفسِ موجود یا به …

جلسه ۴۳۵: روح ادامه »

جلسه ۴۳۴: روح

معنای نفس در آیات قرآنیه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ». چنانکه قبلاً هم عرض شده است، ما درباره نصوص قرآن و سنّت از یک جانب و درباره افکار فلسفی و عرفانی و منطقی و غیره در جانب دیگر دو مکتب داریم یا سه …

جلسه ۴۳۴: روح ادامه »