علوم حوزوی

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۱۵۶: رسالت (اثبات عدم خلیفة الله بودن انسان )

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۴۳۰: روح

[…]
دی ۷, ۱۳۹۸

جلسه ۲۸۶: رویاهای صادقه و کاذبه

[…]