قلب

آبان ۱۲, ۱۳۹۵

جلسه ۱: چگونگی برخورد با قرآن برای به‌دست‌آوردن معارف بی‌نظیرش

[…]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

قلب محمّدی (ص) لیلة القدر است

لیله قدر دارای مراتبی است. یک لیله قدر شب در مقابل روز است، یک لیله قدر لیلۀ قلب محمّدی، اوّلین منزل قرآن در بُعد نخستینِ نزولش قلب رسول الله (ص) است که این قلب ظرف است و خدا فرستنده است و واسطه که نداشت، بدون واسطه که وحی بی‌حجاب و وحی بدون هیچ حجابی، فقط خدا بر قلب پیغمبر نازل کرد، بدون هیچ حجابی مگر یک حجاب، آن حجاب چیست؟ حجاب ذات، حجاب ذات حقّ.
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷

افق لیلة القدر

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» آیا مکان و افق نزول قرآن در کدام لیله قدر بوده، چه افقی بوده؟ افق مکّه بوده، چون پیغمبر خودش در مکّه بوده، آیا در مکّه بوده، به افق جای دیگر نازل میشود؟ نخیر، به افق مکّه که محور آفاق است، در لیله قدر به حساب افق مکّه بر پیغمبر نازل شده است.
خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

تنزل الملائكة والروح

«تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ» هم «أَنزَلْنَاهُ» هم «تَنَزَّلُ» نسبت به پیغمبر دو بُعدی است، ولی نسبت به ائمّه یک بعدی است. چون نزول ملائکه و روح نزول به قرآن نیست، چون منزل وحی نیستند و وحی به آنها نازل نمیشود. نزول کلّ امر است، منتها به وحی نیست، به الهام است. ولکن بر پیغمبر بزرگوار هم نزول قرآن است، هم نزول کلّ امر.