موسی‌

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

قلب پیغمبر فؤاد است

«ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى‏» قلب پیغمبر فؤاد است، چون در رؤیت معرفتی و در عبودیت و در شناخت احکام الله در بالاترین قله ممکن قرار گرفته است. و در لیله معراج نه تنها پای بر فرق کل کائنات مادی نهاد، بلکه پای روحش نیز بر فرق کل کائنات معنوی قرار گرفت.
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۱۶۴: رسالت (عصمت رسولان – عصیان آدم )

[…]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

جلسه ۳۱۸: افساد یاجوج و ماجوج

[…]