r گزیده سخن l

مرداد ۲۶, ۱۳۹۷
ابزار دولت مهدی (عج)

ابزار دولت مهدی (عج)

ابزار دولت مهدی (عج) چه کسانی هستند؟ باید به او شباهت داشته باشند یا نه؟ در راه او باشند؟ چه مرده‌اند یا کشته شدند رجعت می‌یابند و یا زنده هستند
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
معرفت و عبادت خدا

معرفت و عبادت خدا

اصل حیات ما، غایت اصلیه آن معرفت و عبادت خدا است. سایر معرفت‌هایی را که از نظر اداره امور مادیه ما لازم داریم، این‌ها ضمنیه هستند، در حاشیه هستند.
مرداد ۲, ۱۳۹۷
قرآن خواندنی است

قرآن خواندنی است

قرآن خواندنی است، خوب هر نوشته‌ای خواندنی است. هر گفته‌ای خواندنی است. پس چرا لفظِ قرآن اختصاصِ به این کتاب اخیرِ وحیانی یافته است؟
icons8-play-button-96
icons8-aparat-96
icons8-twitter-96
icons8-instagram-96
icons8-telegram-app-96
%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87

تماس با دفتر

جمهوری اسلامی ایران
قم، بلوار محمد امین (ص)
کوی ۲۱، پلاک ۷

تلفن :۵۴۹۹ ۳۲۹۲ - ۴۴۲۵ ۳۲۹۳ (۲۵) ۹۸
دورنگار: ۴۷۶۷ ۳۲۹۲ (۲۵) ۹۸