r گزیده سخن l

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
عاشورای قرآن

عاشورای قرآن

با گفتن و نوشتن و تبلیغ کردن، روح امام‌حسین را نتوانستند بگویند این روح اسلامی نیست، قرآنی نیست ... بدن را تکه تکه کردند. اما عاشورای قرآن مهم‌تر است.
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

قرآن برای ما خطر دارد!

ما در زمانی زندگی می‌کنیم که قرآن در حوزه‌های ما خطر دارد ! در میان کتاب‌های درسی ما قرآن خطر دارد ! منحرف می‌کند، گمراه می‌کند! ما مسلمان هستیم ؟!
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
شفاعت روضه‌خوان‌ها

شفاعت روضه‌خوان‌ها

ما به چه اعتماد داریم؟ به شفاعت ؟ شفاعتی که روضه‌خوان‌‏ها برای ما درست کردند که یک قطره اشک بریزید و تمام. این مزخرفات چیست برای مردم می‏‌گویید؟
icons8-play-button-96
icons8-aparat-96
icons8-twitter-96
icons8-instagram-96
icons8-telegram-app-96
%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87

تماس با دفتر

جمهوری اسلامی ایران
قم، بلوار محمد امین (ص)
کوی ۲۱، پلاک ۷

تلفن :۵۴۹۹ ۳۲۹۲ - ۴۴۲۵ ۳۲۹۳ (۲۵) ۹۸
دورنگار: ۴۷۶۷ ۳۲۹۲ (۲۵) ۹۸