پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

جلسات درس خارج فقه

مجموعه دروس خارج فقه مقارن آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی از سال ۱۳۶۸ آغاز شده و در سال ۱۳۷۷ به پایان رسیده است. متأسفانه، تمام جلسات این دروس ضبط نشده‌اند. این مجموعه شامل ۸۱۳ جلسه صوتی است که همراه با چکیده و متن پیاده سازی شده قابل دسترسی می‌باشد. این مجموعه یک نمونه نسبتاً کامل از دروس خارج فقهی را شامل می‌شود.

جلسه اول درس خارج فقه

بلوغ و تکلیف

جلسه دوم درس خارج فقه

بلوغ و تکلیف

جلسه سوم درس خارج فقه

بلوغ و تکلیف

جلسه چهارم درس خارج فقه

بلوغ و تکلیف

جلسه پنجم درس خارج فقه

بلوغ و تکلیف

جلسه ششم درس خارج فقه

بلوغ و تکلیف

جلسه هشتم درس خارج فقه

بلوغ و تکلیف

جلسه هفتم درس خارج فقه

بلوغ و تکلیف

جلسه نهم درس خارج فقه

حقوق زنان

جلسه دهم درس خارج فقه

حقوق زنان – ادلّه‌ی فقه (قرآن و تحریف)

جلسه یازدهم درس خارج فقه

ادلّه‌ی فقه (قرآن و تحریف)

جلسه دوازدهم درس خارج فقه

ادلّه‌ی فقه (قرآن و تحریف)

جلسه سیزدهم درس خارج فقه

ادلّه‌ی فقه (قرآن و تحریف)

جلسه چهاردهم درس خارج فقه

ادلّه‌ی فقه (قرآن و تحریف)

جلسه پانزدهم درس خارج فقه

ادلّه‌ی فقه (قرآن و تحریف)