پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

تیمم

مسئله ۲۱۸

«صَعيدا طَيِّبا» در صورتى تيمم را واجب و بدل از وضو و غسل دانسته كه اولاً صدق «صعيد» كند، كه صعيد تمامى اجزاى زمين است كه به‌‌آن زمين و زمينى گويند، و نيز «طيِّب» باشد كه طبع انسانى از آن تنفر نكند، بنابراين اگر خاك و مانند آن پاك باشد ولى آلوده و متعفن است …

مسئله ۲۱۸ ادامه »

مسئله ۲۱۷

تيمم بدل از غسل‌‌هاى مستحب از وضو كفايت نمى‌‌كند، و تنها تيمم بدل از غسل‌‌هاى واجب بدليت اضطرارى براى چيزهايى كه مشروط به‌‌طهارت است دارد، به‌‌جز غسل جمعه، و غسل استحاضه بنابراين تيمم بدل از غسل جمعه ـ و غسل استحاضه ـ با آن‌‌كه اين غسل‌‌ها واجبند ولى كفايت از وضو نمى‌‌كنند و بايستى وضو …

مسئله ۲۱۷ ادامه »

مسئله ۲۱۶

عسر و حرج كه در تمامى تكاليف از موانع اصلى وجوب است بدين معنى است كه تمامى توان انسان را تا آخرين حد بگيرد كه «حَرَج» است، و يا جورى دشوار باشد كه قابل تحمل نباشد بلكه زيانبار و دشوار باشد كه عسر است، و تنها زمينه‌‌ى وجوب تكاليف الهيه «وُسْع» است، كه تمامى توان …

مسئله ۲۱۶ ادامه »

مسئله ۲۱۵

اگر يخ، برف، يا بخارى در اختيار دارد كه مى‌‌تواند به‌‌آب تبديلش كند، وظيفه‌‌اش اين است كه آن‌‌ها را تبديل به‌‌آب كند، و در صورت عدم امكان عادى، يا نبودن فرصتى، با خود برف يا يخ غسل كند، يا وضو بگيرد، كه تنها ماليدن به‌‌بدن كافى است و اين در صورتى‌‌است كه با اين عمل …

مسئله ۲۱۵ ادامه »