آذر ۱۱, ۱۳۹۷

دنباله‌ی وجود پیامبر

تمام نبوت‌ها در وجود اقدسش جمع است و بالاتر است. این آدم همه وجودش ذنب است، دنباله‌ی وجود پیامبر، دنباله اخروی و دنیوی او متناقض است.
آذر ۱۱, ۱۳۹۷

ما اوذی نبی مثل ما اوذیت

رسول خدا (ص): «ما اوذی نبی مثل ما اوذیت» ما که هستیم؟ خاک پای ایشان هم نیستیم! اگر قرآن بر پیغمبر بزرگوار نازل شد، دیگر محمد امین از بین رفت!
آبان ۱۵, ۱۳۹۷

غفر و ذنب از دیدگاه قرآن

ذنب چیست؟ و غفر چیست؟ ذنب از ذَنَب است، ذَنَب دُم است، ذَنْب دنباله است، کاری که دنباله دارد.
مهر ۲۶, ۱۳۹۷

مراتب انبییاء اولوالعزم

مراتب انبییاء اولوالعزم سه مرتبه است. مرحله‌ی عُلیای آن وحیِ محمدی(صلوات الله علیه وآله) است و مرحله ادنای آن وحیِ به نوح است.