پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۱۲

اگر هم وضو گرفته و هم حدثى از او سر زده و نمى داند كدام يك جلوتر بوده، اگر اين شك پيش از نماز باشد بايستى وضو بگيرد، و اگر در بين نماز است نمازش باطل است و بايستى هم چنان وضو بگيرد و نمازش را از سر گيرد، و اگر بعد از نماز است، چون شك در طهارت پس از فراغ از نماز مى باشد، نمازش صحيح است- ولى براى نمازهاى ديگر و هر كار ديگرى كه مشروط به وضو است بايستى وضو بگيرد- مشروط بر اين كه احتمال بدهد به هنگام شروع نماز به حال خود آگاه بوده، ولى اگر احتمال عقلايى چنان آگاهى را نمى دهد همان نمازى را هم كه به جا آورده باطل است، زيرا شك پس از فراغ در صورتى عمل گذشته را درست مى كند كه آن عمل با آگاهى و يا احتمال عقلايى آگاهى به انجام شرايطش انجام گيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید