پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۳۲

اگر چندين غسل برعهده اوست تنها يك غسل به‌‌نيت همه‌‌ى آن‌‌ها كافى است، و بهتر است به‌‌هنگام هر غسلى نيت ما فى‌‌الذمه كند كه هر غسلى كه برعهده‌‌ى او است بدين‌‌وسيله انجام گردد. و اگر هم تنها نيت يك غسل كند ـ به‌‌ويژه در صورت فراموشى ساير غسل‌‌ها ـ همان يك غسل كافى است، زيرا غسل خواهى نخواهى هر حدثى را از بين مى‌‌برد، و چنان‌‌كه در خبر است اين غسل خصوصى هم از ساير غسل‌‌ها كافى است و اين خود مانند تطهير از نجاست‌‌ها است كه اگر تنها تطهير نجاست خاص در نظراست تمامى نجاست‌‌هاى ديگر هم ـ مگر با شرائطى ديگر چون خاكمالى ظرفى كه سگ يا خوك ليسيده ـ برطرف مى‌‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید